UFABET

UFABET

แหล่งมรดกโลกซีเรียเสียหายหนักจากสงคราม

แหล่งมรดกโลกซีเรียเสียหายหนักจากสงคราม

ภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นการทำลายและซากปรักหักพังที่ห้าในหกสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ เมืองโบราณ ปราสาท และซากปรักหักพังเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากสงครามในซีเรีย ภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยให้เห็นว่าแหล่งมรดกโลก 5 แห่งจากทั้งหมด 6 แห่งของประเทศได้รับความเสียหายและโครงสร้างบางส่วนได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว สถานที่แห่งหนึ่งที่เคยพบเห็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงที่สุดคือเมืองอะเลปโป ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และกลายเป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อ 3,000 ถึง 4,000...

Continue reading...